Kako se prijaviti?

Ukoliko ste zainteresovani da u toku svog studija ili rada na Univerzitetu u Sarajevu provedete jedan semestar (studenti) ili nekoliko dana (akademsko/administrativno osoblje), možete pratiti sljedeće korake:

Potrebno je da nađete odgovarajući konkurs. Na ovoj stranici pod opcijom konkursi možete naći otvorene konkurse za stipendije, a preko kojih možete iskoristiti priliku koju nam nudi Evropska unija kroz programe mobilnosti pod nazivom Erasmus(+).

Da bi se prijavili za studijsku mobilnost, prije svega potrebno je da pogledate listu objavljenih konkursa na http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi/. Na ovom linku naša služba postavlja informacije o dostupnim stipendijama, informacije o univerzitetu na koji se možete prijaviti, uslovima i načinu prijave, potrebnim dokumentima i rokovima dokad se možete prijaviti.

U tekstu konkursa je data i informacija o dostupnim studijskim poljima. Posebno se naglasi ako je stipendija otvorena za samo jednu studijsku grupu (npr. društvene nauke, prirodne, ili tehničke nauke, itd), kao i za koga je dostupna stipendija (da li samo za bachelore, mastere, doktorante, akademsko i/ili administrativno osoblje ili za sve). Međutim, nekad vam te informacije u tekstu konkursa nisu dovoljne. Tada je potrebno kontaktirati univerzitet na koji se želite prijaviti kako biste dobili potrebne informacije o npr. listi predmeta koje biste slušali, jeziku na kojem se nastava izvodi, smještaju ili dodatnim dokazima za aplikaciju.

U tekstu konkursa je također definisana i lista dokumenata koja je potrebna za prijavu. najbitniji dokumenti su nominacijsko pismo i ugovor o učenju/mobilnosti. Te dokumente ispunjavate vi, te ih šaljete svojim prodekanima/dekanima da ih potpišu. Njihovim potpisom daje se podrška nesmetanoj mobilnosti. Jako je bitno da je pripremljen svaki dokument koji se traži, sa potrebnim potpisima i pečatima. Odlaskom na ovaj link možete vidjeti koja se lista dokumenata najčešće traži, kao i način kako doći do iste, ispuniti, prikupiti tražene potpise i konačno prijaviti se.

U tekstu konkursa je dalje naznačeno na koji način se prijavljujete kao i rokovi do kojih se možete prijaviti. Najčešće se prijavljujete preko naše Službe, gdje putem emaila dostavljate traženu dokumentaciju do zadatog roka. Ipak, neki univerziteti imaju svoje online platforme preko kojih se prijavljujete (u tom slučaju prijava ne ide preko nas). U tekstu konkursa je uvijek naglašeno na koji način se prijavljujete.

Slijedi period čekanja koji može trajati od nekoliko sedmica do 2 mjeseca. Odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši univerzitet na koji ste se prijavili, a kao osnova za odabir uzima se tehnički kriterij (da je uredno poslana sva dokumentacija), akademski dio (prepis ocjena, sadržaj ugovora o učenju/ugovora o mobilnosti), da ste nominovani od strane matičnog univerziteta i ostale informacije koje su im dostupne o vama iz poslane dokumentacije.

O rezultatima ćete biti obavješteni od strane univerziteta na koji ste se prijavili. Veoma je bitno da redovno provjeravate svoj email (čak trash ili spam foldere). U obavještenju će vam biti navedeni daljni koraci (obično je u pitanju da oficijalno potvrdite da prihvatate stipendiju, online aplikacija za registraciju i ostali koraci kako bi vaša mobilnost nesmetano otpočela u zadatom terminu).

U emailu ćete dobiti instrukcije oko putnih troškova. U većini slučajeva, nakon što potvrdite datume dolaska, univerzitet na koji idete će vam kupiti kartu, dok postoji šansa da ćete te troškove snositi sami (do dozvoljenog iznosa) a onda će vam se isti refundirati. Veoma je bitno da dobro isplanirate rutu putovanja kako bi sve prošlo bez problema.

Nakon što dođete na univerzitet potrebno je javiti se uredu za međunarodnu saradnju, kako bi vas registrirali da ste došli i dali vam daljnje upute čime zvanično otpočinjete svoju mobilnost. Družite se, učite, koristite resurse koji su vam dostupni, stvarajte mrežu poznanstava jer vaše Erasmus+ iskustvo sigurno ne prestaje nakon povratka u Sarajevo.

TOP 30 SAVJETA (savjeti Službe za međunarodnu saradnju za što uspješniju prijavu):

 1. Pročitati tekst konkursa!
 2. Pripremiti dokumente koji su traženi u tekstu konkursa!
 3. Studenti: Ugovor o učenju treba biti popunjen traženim podacima i potpisan od strane kandidata i prodekana!
 4. Osoblje: Ugovor o mobilnosti treba biti popunjen traženim podacima i potpisan od strane kandidata i dekana!
 5. Studenti i osoblje: Nominacijsko pismo popunjeno i potpisano od prodekana/dekana!
 6. Za ugovor o učenju/mobilnosti koriste se Erasmus “urneci” (u wordu) dostupni u tekstu konkursa!
 7. Erasmus kod za UNSA – stavlja se grad u kojem se univerzitet nalazi: SARAJEVO
 8. Podaci o kontakt osobi sa UNSA:
  – za studente – prodekan
  – za osoblje – dekan
 9. Dokumenti kao što su nominacijsko pismo i ugovor o učenju/mobilnosti ne mogu biti poslani u wordu jer trebaju biti sa potpisom!
 10. Dokumenti koji se skeniraju u elektronskoj formi – preferira se u .PDF
 11. Svakom dokumentu koji se šalje treba da se da naslov: ime i prezime kandidata i o čemu se radi (primjer):
  ime.prezime.learning.agrement
  ime.prezime.CV
  ime.prezime-NL
 12. Slati sve dokumente zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava
 13. Svi dokumenti MORAJU biti na engleskom jeziku!
  Dokumenti koji su već/ili se ispunjavaju na engleskom jeziku:
  – ugovor o učenju/mobilnosti – eng
  – nominacijsko pismo – eng
  – pozivno pismo – eng
  – CV – eng
  – pasoš – eng
  Dokumenti koji su obično na našem jeziku i trebaju se prevesti:
  – prepis ocjena
  – dokaz o poznavanju stranog jezika
 14. Kada se dostavlja prevod nekog dokumenta (bez obzira što je oficijelni prevod) OBAVEZNO uz to dostaviti i original!
 15. Nivo poznavanja jezika – minimalno B1
 16. Vaš email treba da bude prepoznatljiv o kome se radi: savjet – ime.prezime@…, ime.p@…, imep@…, prezime@…
 17. Studenti mogu boraviti minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci na univerzitetu!
 18. U tekstu konkursa je definisano za koji period se mogu prijaviti (zimski ili ljetni semestar)!
 19. Studenti mogu iskoristiti maksimalno 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa – primjer:
  – 5 mj. + 5 mj.,
  – 5 mj. + 6 mj.,
  – 6 mj. + 6 mj.,
  – 10 mj. = 1 akademska godina
 20. Studenti se mogu istovremeno prijaviti na maksimalno dvije stipendije, gdje moraju odrediti prioritetni univerzitet (ne mogu se koristiti istovremeno dvije stipendije)!
 21. Osoblje može boraviti minimalno 7 dana, a maksimalno 60 dana!
 22. U tekstu konkursa je definisano za koji period se mogu prijaviti!
 23. Osoblje ima dvije opcije prijave:
  da drži predavanje (teaching) – akademsko osoblje (min. 8 sati predavanja u jednoj sedmici)
  da bude dio obuke (training) – akademsko i administrativno osoblje (staff week ili individualni program)
 24. Osoblju JOŠ nije ograničeno koliko puta se mogu prijaviti na određene stipendije (optim. 2 stipendije u akademskoj godini)
 25. Prednost da koristi stipendiju se uvijek daje onima koji nisu koristili prije!
 26. Veoma je bitno ispuniti online prijavu!
 27. Online prijava služi da se vodi evidencija o prijavljenim kandidatima u slučaju da ne dobijemo dokumente putem emaila.
 28. Kod prijave direktno na online platformu željenog univerziteta (ne preko Službe za međunarodnu saradnju), nama ništa ne dostavljate!
 29. Prilikom prijave, odnosno slanja emaila, potrebno je u emailu (subject) naglasiti za koji univerzitet se odnosi radi lakšeg definisanja prijave
 30. Svi koji dobiju stipendiju MORAJU regulisati svoj status na matičnom univerzitetu (posavjetovati se sa prodekanom i studentskom službom u vezi sa vašim statusom)

Naša služba stoji na raspolaganju za sve upite oko prijave na dostupne stipendije. Prije kontaktiranja službe, svakako provjerite informacije dostupne na našoj web stranici, te u tekstu konkursa.