Novosti na web stranici:

erasmus+ web

Novi Erasmus+ poziv za 2017. godinu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

logo-unsa-iro

Novi konkursi za kreditnu mobilnost za studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

anketa-dugme

Pozivamo studente Univerziteta u Sarajevu da ispune anketu za analizu trenutnog stanja mobilnosti na UNSA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

logo-ipa1

Poziv za prekograničnu saradnju BiH – Crna Gora u okviru IPA projekta