KONKURSI

Poštovani studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu, na ovom mjestu možete naći informacije o otvorenim konkursima u okviru programa mobilnosti u kojima naš univerzitet učestvuje. Konkursi koji su označeni sa (*) su konkursi na koje se prijavljujete putem online platforme, a ne preko nas.

ERASMUS+

  1. Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašiju, Rumunija (rok: 20.01.2017.)
  2. Univerzitet u Lisabonu, Portugal (rok je produžen: 20.01.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA
  3. Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal (rok: 22.01.2017.)
  4. Univerzitetu Adam Mickiewicz u Poznanju, Poljska (rok: 30.01.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA
  5. Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika (rok: 12.02.2017.)*
  6. Univerzitet u Pavia-i, Italija (rok: 12.02.2017.)*
  7. Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 28.02.2017.)*
  8. Univerzitet Artois – Arras, Francuska (rok: 01.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA
  9. Univerzitet Paris Diderot, Francuska (rok: 31.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA

ERASMUS MUNDUS: EUROWEB+ (rok: 20.01.2017.)*

Euroweb+ 2017/2018 Konkurs

ERASMUS MUNDUS: GREENTECH (rok 28.02.2017.)*

Greentech 2017/2018 konkurs

Napomena: Erasmus+ stipendije namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu za akademsku/administrativnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u tzv. Programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Kroz Erasmus Mundus, pored Univerziteta u Sarajevu mogu se prijaviti i drugi univerziteti sa područja Bosne i Hercegovine.