KONKURSI

Poštovani studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu, na ovom mjestu možete naći informacije o otvorenim konkursima u okviru programa mobilnosti u kojima naš univerzitet učestvuje kao i ko se može prijaviti (označeno crvenom bojom). Za većinu konkursa prijava ide preko naše Službe za međunarodnu saradnju (slanjem dokumenata putem emaila). Za konkurse koji su označeni sa zvijezdicom (*) prijavljujete se putem online platforme univerziteta, a ne preko nas. Prije nego krenete da se prijavite na neki od otvorenih konkursa, molimo vas da pročitate upute za prijavljivanje.


ERASMUS+

  1. Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal (rok: 13.06.2017. produženo do 23.06.2017.) – BA, AKAD.
  2. Univerzitet Mugla Sitki Kocman, Mugla, Turska (rok: 27.06.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.
  3. Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 27.06.2017.) – BA, MA, PhD
  4. Politehnički institut u Leiriji, Portugal (rok: 29.06.2017.) – BA, MA
  5. Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika (za ljetni semestar 2017/2018 rok: 17.09.2017.) – BA, MA, PhD, ADMIN
  6. Univerzitet Pariz Diderot, Francuska (za ljetni semestar 2017/2018, rok: 31.10.2017.) – samo Filozofski fakultet

Napomena: Erasmus+ stipendije namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu za akademsku/administrativnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u tzv. Programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn).


Erasmus Mundus

Rok za prijavu: 12.07.2017. godine – samo PostDoc

Erasmus Mundus SUNBEAM – konkurs za PostDoc


Završeni konkursi:

Middlesex univerzitet, Velika Britanija (rok: 24.03.2017.) – MA i PhD – istraživanje tri mjeseca

Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 25.03.2017.)* – BA, MA, PhD, ADMIN

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 27.03.2017.)* – BA, MA, PhD, AKAD, ADMIN (staff samo za training)

Univerzitet Paris Diderot, Francuska (rok: 31.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA

Radbound univerzitet (Nizozemska) – ljetna škola (rok: 31.03.2017.) – PhD

Univerzitet u Groningenu, Nizozemska (rok: 04.04.2017.) BA, MA

Univerzitet u Helsinkiju, Finska (rok: 12.04.2017.) – BA, MA

Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija (rok: 13.04.2017.) – MA

Univerzitet u Glasgowu, Velika Britanija (rok: 13.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN

Malardalen Univerzitet, Švedska (rok: 21.04.2017.) – MA – samo za Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 26.04.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Granadi, Španija (rok: 30.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN

Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok: 07.05.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Politehnički Delle Marche univerzitet u Ankoni, Italija (rok: 12.05.2017.) – AKAD, ADMIN.

Politehnički instituti u Portugalu (rok: 14.05.2017. – produženo do 16.05.2017.) – BA, MA, AKAD.

Univerzitet u Jaenu, Španija (produžen rok: 22.05.2017.) – BA, MA, AKAD., ADMIN

Univerzitet u Bolonji, Italija (rok: 25.05.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 27.05.2017.) – BA

Univerzitet u Islandu, Island (rok: 30.05.2017.) – MA

Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (rok: 01.06.2017.)* – BA, MA

Middlesex Univerzitet, Velika Britanija (rok: 01.06.2017.) – PhD

Politehnički univerzitet u Bariju, Italija (rok: 08.06.2017.) – BA, MA, AKAD, ADMIN

Univerzitet u Paviji, Italija (rok: 10.06.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 12.06.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Mariboru, Slovenija (rok: 12.06.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Granadi, Španija – STAFF TRAINING WEEK (rok: 13.06.2017.) – IRO AKAD, IRO ADMIN

“Middle East” tehnički univerzitet, Turska (rok: 13.06.2017.) – BA, MA