KONKURSI

Poštovani studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu, na ovom mjestu možete naći informacije o otvorenim konkursima u okviru programa mobilnosti u kojima naš univerzitet učestvuje kao i ko se može prijaviti (označeno crvenom bojom). Za većinu konkursa prijava ide preko naše Službe za međunarodnu saradnju (slanjem dokumenata putem emaila). Za konkurse koji su označeni sa zvijezdicom (*) prijavljujete se putem online platforme univerziteta, a ne preko nas. Prije nego krenete da se prijavite na neki od otvorenih konkursa, molimo vas da pročitate upute za prijavljivanje.

ERASMUS+

  1. Univerzitet u Granadi, Španija (rok: 30.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN
  2. Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok: 07.05.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.
  3. Politehnički Delle Marche univerzitet u Ankoni, Italija (rok: 12.05.2017.) – AKAD, ADMIN.
  4. Politehnički instituti u Portugalu (rok: 14.05.2017.) – BA, MA, AKAD.
  5. Univerzitet u Jaenu, Španija (produžen rok: 22.05.2017.) – BA, MA, AKAD., ADMIN.
  6. Univerzitet u Bolonji, Italija (rok: 25.05.2017.) – BA, MA, AKAD.
  7. Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 27.05.2017.) – BA
  8. Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (rok: 01.06.2017.)* BA, MA
  9. Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 12.06.2017.) – BA, MA
  10. Univerzitet Pariz Diderot, Francuska (ljetni semestar 2017/2018, rok: 31.10.2017.) – samo Filozofski fakultet

Staff week (samo za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu)

Napomena: Erasmus+ stipendije namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu za akademsku/administrativnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u tzv. Programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Završeni konkursi:

Middlesex univerzitet, Velika Britanija (rok: 24.03.2017.) – MA i PhD – istraživanje tri mjeseca

Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 25.03.2017.)* – BA, MA, PhD, ADMIN

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 27.03.2017.)* – BA, MA, PhD, AKAD, ADMIN (staff samo za training)

Univerzitet Paris Diderot, Francuska (rok: 31.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA

Radbound univerzitet (Nizozemska) – ljetna škola (rok: 31.03.2017.) – PhD

Univerzitet u Groningenu, Nizozemska (rok: 04.04.2017.) BA, MA

Univerzitet u Helsinkiju, Finska (rok: 12.04.2017.) – BA, MA

Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija (rok: 13.04.2017.) – MA

Univerzitet u Glasgowu, Velika Britanija (rok: 13.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN

Malardalen Univerzitet, Švedska (rok: 21.04.2017.) – MA – samo za Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 26.04.2017.) – BA, MA, PhD