KONKURSI

Poštovani studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu, na ovom mjestu možete naći informacije o otvorenim konkursima u okviru programa mobilnosti u kojima naš univerzitet učestvuje kao i ko se može prijaviti (označeno crvenom bojom). Konkursi koji su označeni sa (*) su konkursi na koje se prijavljujete putem online platforme, a ne preko nas. Kako se prijaviti i popuniti traženu dokumentaciju detaljnije je objašnjeno ovdje.

ERASMUS+

 1. Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 25.03.2017.)* – BA, MA, PhD, ADMIN
 2. Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 27.03.2017.)* – BA, MA, PhD, AKAD, ADMIN (staff samo za training)
 3. Univerzitet Paris Diderot, Francuska (rok: 31.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA
 4. Radbound univerzitet (Nizozemska) – ljetna škola (rok: 31.03.2017.) – PhD
 5. Univerzitet u Groningenu, Nizozemska (rok: 04.04.2017.) BA, MA
 6. Univerzitet u Helsinkiju, Finska (rok: 12.04.2017.) – BA, MA
 7. Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija (rok: 13.04.2017.) – MA
 8. Univerzitet u Glasgowu, Velika Britanija (rok: 13.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN
 9. Malardalen Univerzitet, Švedska (rok: 21.04.2017.) – MA – samo za Elektrotehnički fakultet
 10. Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 26.04.2017.) – BA, MA, PhD
 11. Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok: 07.05.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.
 12. Univerzitet u Jaenu, Španija (rok: 07.05.2017.) – BA, MA, AKAD., ADMIN.
 13. Politehnički instituti u Portugalu (rok: 14.05.2017.) – BA, MA, AKAD.
 14. Univerzitet u Bolonji, Italija (rok: 25.05.2017.) – BA, MA, AKAD.
 15. Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 27.05.2017.) – BA
 16. Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (rok: 01.06.2017.)* BA, MA
 17. Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 12.06.2017.) – BA, MA

Završeni konkursi:

Middlesex univerzitet, Velika Britanija (rok: 24.03.2017.) – MA i PhD – istraživanje tri mjeseca

Staff week (samo za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu)

Napomena: Erasmus+ stipendije namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu za akademsku/administrativnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u tzv. Programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn).

ERASMUS MUNDUS: GREENTECH rok 28.02.2017. Rok je produžen do 30.03.2017.*

Greentech 2017/2018 konkurs

Kroz Erasmus Mundus, pored Univerziteta u Sarajevu mogu se prijaviti i drugi univerziteti sa područja Bosne i Hercegovine.

BADEN-WÜRTTEMBERG STIPENDIJE

Baden-Württemberg stipendije

Stipendija vlade Kine