Završeni konkursi

Middlesex univerzitet, Velika Britanija (rok: 24.03.2017.) – MA i PhD – istraživanje tri mjeseca
Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 25.03.2017.)* – BA, MA, PhD, ADMIN
Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 27.03.2017.)* – BA, MA, PhD, AKAD, ADMIN (staff samo za training)
Univerzitet Paris Diderot, Francuska (rok: 31.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA
Radbound univerzitet (Nizozemska) – ljetna škola (rok: 31.03.2017.) – PhD
Univerzitet u Groningenu, Nizozemska (rok: 04.04.2017.)  BA, MA
Univerzitet u Helsinkiju, Finska (rok: 12.04.2017.) – BA, MA
Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija (rok: 13.04.2017.) – MA
Univerzitet u Glasgowu, Velika Britanija (rok: 13.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN
Malardalen Univerzitet, Švedska (rok: 21.04.2017.) – MA – samo za Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 26.04.2017.) – BA, MA, PhD
Univerzitet u Granadi, Španija (rok: 30.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN
Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok: 07.05.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.
Politehnički Delle Marche univerzitet u Ankoni, Italija (rok: 12.05.2017.) – AKAD, ADMIN.
Politehnički instituti u Portugalu (rok: 14.05.2017. – produženo do 16.05.2017.) – BA, MA, AKAD.
Univerzitet u Jaenu, Španija (produžen rok: 22.05.2017.) – BA, MA, AKAD., ADMIN
Univerzitet u Bolonji, Italija (rok: 25.05.2017.) – BA, MA
Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 27.05.2017.) – BA
Univerzitet u Islandu, Island (rok: 30.05.2017.) – MA
Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (rok: 01.06.2017.)* – BA, MA
Middlesex Univerzitet, Velika Britanija (rok: 01.06.2017.) – PhD
Politehnički univerzitet u Bariju, Italija (rok: 08.06.2017.) – BA, MA, AKAD, ADMIN
Univerzitet u Paviji, Italija (rok: 10.06.2017.) – BA, MA, PhD
Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 12.06.2017.) – BA, MA
Univerzitet u Mariboru, Slovenija (rok: 12.06.2017.) – BA, MA, PhD
Univerzitet u Granadi, Španija – STAFF TRAINING WEEK (rok: 13.06.2017.) – IRO AKAD, IRO ADMIN
“Middle East” tehnički univerzitet, Turska (rok: 13.06.2017.) – BA, MA
Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal (rok: 13.06.2017. produženo do 23.06.2017.) – BA, AKAD.
Univerzitet Mugla Sitki Kocman, Mugla, Turska (rok: 27.06.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.
Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 27.06.2017.) – BA, MA, PhD
Politehnički institut u Leiriji, Portugal (rok: 29.06.2017.) – BA, MA
Univerzitet u Leonu, Španija (rok: 13.07.2017.) – BA, MA
Univerzitet u Milanu, Italija (rok: 14.09.2017.) – BA, MA, PhD

Erasmus+ Univerzitet u Portu, konkurs 2017/2018 (MOBILE 3)