Erasmus+ Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija, konkurs 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za akademski boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi (Latvija) u akademskoj 2017/2018. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom Univerzitetu u Rigi dostupne su one studijske oblasti koje su date na web stranici: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškova života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
S obzirom da se prijavljujete direktno RTU, lista najčešće traženih dokumenata je objašnjena ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online RTU aplikaciju: https://incomingexchange.rtu.lv/courses/course/1143-exchange-free-mover.


DOKUMENTACIJA:

Listu načešćih traženih dokumenata možete naći ovdje. Napomena: ugovor o učenju nije potrebno kompletno popunjavati prilikom prijave, ali je potrebno unijeti podatke i program koji bi se pratio na RTU.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 10.02.2017. godine i rok za prijavu je 01.06.2017. godine.


NAPOMENE:

  • možete se prijaviti za 1 semestar (5 mjeseci) ili 2 semestra/akademsku godinu (10 mjeseci)
  • prijavljujete se akademsku 2017/2018. godinu
  • dostupne su 3 bachelor i 3 master stipendije,
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
  • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
  • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
  • viza za Latviju nije potrebna, ali ćete tamo rješavati svoj status preko dozvole za boravak.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...