Staff training week

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za učešće u staff training week-u na Univerzitetu u Granadi (Španija).


TEMA:

Staff week se održava na Univerzitetu u Granadi, a tema jeste međunarodna saradnja, te se očekuje da učesnici poznaju aktivnosti međunarodne saradnje na Univerzitetu u Sarajevu (Erasmus+ projekti, mobilnosti, incoming, outgoing, welcome days, orijentacijski program, Erasmus+ dokumenti, organizovanje konkursa, ispunjavanje dokumenata, potpisivanje, koordinacija između centralnog ureda i organizacione jedinice), te da bude spreman/a da prezentira rad Univerziteta u Sarajevu iz navedenih oblasti.


IZNOS STIPENDIJE:

  • dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo akademsko ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se bavi aktivnostima iz oblasti međunarodne saradnje (prodekan/koordinator za međunarodnu saradnju, stručni saradnik). Prednost se daje onima koji dosad nisu prisustvovali ovim ili sličnim sedmicama obuke, kao ni koristili Erasmus+ stipendije. 


PRIJAVA:

Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), nominacijsko pismo da bude ispunjeno i potpisano od strane odgovorne osobe (dekana). Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba.


DOKUMENTACIJA:

  1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
  2. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,

ROK ZA PRIJAVU:

S obzirom na kasno obavještenje, konkurs je otvoren sedam (7) dana, odnosno rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.06.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

  • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana putovanja,
  • staff week se održava od 17-21. jula 2017. godine (dani putovanja 16. i 22. juli).
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
  • ugovor o mobilnosti (training) ćete iaspunjavati nakon što vam se potvrdi mobilnost,
  • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
  • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...