Sajam stipendija

Služba za međunarodnu saradnju radi na pripremanju 10-tog (jubilarnog) sajma stipendija. Uskoro ćemo ponuditi više informacija, no zasad je poznato sljedeće:

Događaj: 10. sajam stipendija
Datum održavanja: 17. oktobar 2019. godine
Mjesto održavanja: Rektorat Univerziteta u Sarajevu (adresa: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Vrijeme održavanja: 10:00 – 16:00 sati
Radni jezik: bosanski/hrvatski/srpski  i engleski
Ko može učestvovati: sve vladine i nevladine institucije, te obrazovne institucije koje dodjeljuju finansijsku ili drugu vrstu podrške za studiranje u BiH ili izvan nje (na sajmu se predstavljaju konkretne aktivnosti i/ili stipendije koje posjetioci mogu iskoristiti, a ne samo promocija institucije).
Troškovi: besplatno učešće (učesnici ne plaćaju kotizaciju)

NAPOMENA: Cilj sajma je da posjetioci (u skladu sa svojim slobodnim vremenom) dobiju potrebne informacije od predstavnika sajma (koji su prisutni za štandom cijelo vrijeme u toku trajanja sajma) o mogućnostima stipendiranja daljnjeg obrazovanja u BiH ili u inostranstvu. Bazirano na iskustvima sa prethodnih sajmova, Univerzitet u Sarajevu zadržava pravo da onemogući učešće onim institucijama koje dosad nisu poštovale pravila sajma.


Prethodni sajmovi stipendija:

Deveti sajam stipendija 2018

Osmi sajam stipendija 2017

Sedmi sajam stipendija 2016

Šesti sajam stipendija 2015

Peti sajam stipendija 2014

Četvrti sajam stipendija 2013

Treći sajam stipendija 2012

Drugi sajam stipendija 2011

Prvi sajam stipendija 2010