Erasmus+ Univerzitet Mugla Sitki Kocman, Turska – konkurs 2017/2018

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu Mugla Sitki Kocman, (Turska) u akademskoj 2017/2018. godini.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, doktoranti)  i akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:
Na Univerzitetu Mugla Sitki Kocman dostupne su sljedeće studijske oblasti:

 • Administration,
 • Agriculture,
 • Art,
 • Business,
 • Civil engineering,
 • Fishery,
 • Forestry,
 • Humanities,
 • Information and Communication Technology,
 • Journalism and Information,
 • Mathematics
 • Natural sciences,
 • Physiotherapy,
 • Preschool education,
 • Social sciences,
 • Sports,
 • Statistics,
 • Tourism,
 • Veterinary,
 • Wood technology.

IZNOS STIPENDIJE:
• studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
• staff: dnevna stipendija u iznosu 140,00 EUR,
• putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) i obuku (training) – potpisano od kandidata i dekana
 3. Pozivno pismo – može biti i u formi emaila u kojem je izražena spremnost da vas ugoste u okviru ove stipendije
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 01.06.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 27.06.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

• stipendija je dostupna samo studentima sva tri ciklusa Univerziteta u Sarajevu (10 stipendija x 5 mjeseci),
stipendija je dostupna akademskom (teaching 3 stipendija x 5 dana) i administrativnom osoblju (training 2 stipendije x 5 dana),
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani i skenirani,
• dokaz o poznavanju stranog jezika mora imati minimalan nivo B1, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda na obrascu u prilogu potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe za međunarodnu saradnju na fakultetu/akademije,
• dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila,
• samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
• poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.


LINKOVI:
• studijski programi na MSKU: https://catalog.metu.edu.tr/
• o univerzitetu: http://ects.mu.edu.tr/en/about-msku-23


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...