Erasmus+ Univerzitet u Portu, konkurs, 2017/2018 – MOBILE2

UPORTO

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Portu (Portugalu).


STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt/courses


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti:
– akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR (plaća se direktno od strane portugalske agencije)
 • osiguranje plaća Univerzitet u Portu
 • viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. S obzirom da je riječ o kratkom boravku ispod 3 mjeseca, viza nije potrebna za nosioce biometrijskih pasoša BiH.

DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt/apply gdje je objašnjeno u “Tutorial | Application Form” vodiču.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 01.07.2017. godine, a rok za online aplikaciju je do 15.09.2017. godine.


PRIJAVA:
Prijava se vrši online preko linka: https://mobileplus2.up.pt/user/create_applicant


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja),
 • mogu se prijaviti samo akademsko iadministrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu,
 • prijavljujete se samo za zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • prije prijavljivanja kontaktirajte kontakt osobe na Univerzitetu Porto kako biste dobili sve
 • potrebne informacije o studijskim programima,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerziteta u Portu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati tražene potpise od strane dekana vaše institucije i pečate,
 • poštujte zadate rokove apliciranja,
 • dostupne stipendije po zemlji:


LINKOVI:
– online aplikacija se vrši putem linka: https://mobileplus2.up.pt/user/create_applicant
– akademska ponuda je data na: http://mobileplus2.up.pt/courses 
– više informacija na: http://mobileplus2.up.pt/
– kontakt osoba na Univerzitetu u Portu: international@reit.up.pt


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...