Erasmus+ Univerzitet u Portu, konkurs 2017/2018 (produžen)

UPORTO

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Portu (Portugalu).

STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt/courses

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti:
– administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu

IZNOS STIPENDIJE:
• staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
• putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR (plaća se direktno od strane portugalske agencije)
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt/apply gdje je objašnjeno u “Tutorial | Application Form” vodiču.

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 10.04.2017. godine, a rok za online aplikaciju je do 28.04.2017. godine (produženo).

PRIJAVA:
Prijava se vrši online preko linka: https://mobileplus2.up.pt/user/create_applicant

NAPOMENE:
• stipendija se odnosi 5+2 dana za staff,
• prijavljujete se samo za zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
• prije prijavljivanja kontaktirajte kontakt osobe na Univerzitetu Porto kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima,
• prijavljujete se direktno putem online platforme Univerziteta u Portu,
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
• određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati tražene potpise i pečate od strane UNSA,
• poštujte zadate rokove apliciranja.

LINKOVI:
– online aplikacija se vrši putem linka: https://mobileplus2.up.pt/user/create_applicant
– akademska ponuda je data na: http://mobileplus2.up.pt/courses
– više informacija na: http://mobileplus2.up.pt/
– kontakt osoba na Univerzitetu u Portu: international@reit.up.pt

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...