Erasmus+ Univerzitet u Poitiersu, konkurs, 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Poitiersu (Francuska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Poitiersu dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, business and administration, law, natural sciences, mathematics and statistics. Više informacija je dato na http://www.univ-poitiers.fr/mic/en/be-candidate/academic-offer/.


IZNOS STIPENDIJE:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškova života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa (master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.


PRIJAVA:

Studenti se prijavljuju online, preko sljedećeg linka: http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en.


DOKUMENTACIJA:

Dokumente prema odgovarajućoj kategoriji uploadirate tokom prijave.


ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online aplikaciju je do 26.10.2017. godine.


NAPOMENE:

  • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (6 mjeseci),
  • prijavljujete se samo za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
  • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerzitetu u Potiersu,
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku,
  • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
  • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...