Erasmus+ Univerzitet u Paviji, Italija, konkurs 2017/2018

unipv_marchio-b-col

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Paviji (Italija) u akademskoj 2017/2018. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pavii dostupne su studijske oblasti/odsjeci na linku: http://www.unipv.eu/site/en/home/study/course-catalogue.html.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • osiguranje nije obuhvaćeno ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
 • Bh građanima sa biometrijskim pasošem nije potrebna viza za ulazak u EU (Italiju)

PRIJAVA:

Prijavljujete se preko online prijavu Univerziteta u Paviji.


DOKUMENTACIJA:

Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana) kao dokaz da ste zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) – potpisano od kandidata, dekana i sa Univerziteta u Paviji
 3. CV (Europass form)
 4. Skenirana stranica pasoša

PRIJAVA:

Kako biste se prijavili potrebno je da pratite sljedeće korake:

 1. Naći odsjek/katedru ili akademsko osoblje sa kojim biste željeli sarađivati. Kontaktirajte ih putem emaila, gdje ćete poslati svoj CV i objasniti vašu ekspertizu, te kako bi vaša mobilnost na Univerzitetu u Paviji doprinjela saradnji naša dva univerziteta. Kontakt podatke možete naži na www.unipv.eu > Erasmus overseas > teaching staff
 2. Dogovorite se oko Ugovora o mobilnosti, gdje ćete unijeti potrebne podatke kao i opisati koje aktivnosti ćete obavljati (predavanje). Nakon dogovora, kontakt osoba sa Univerziteta u paviji treba da potpiše ispunjen ugovor o mobilnosti.
 3. Ispunjavate online aplikaciju gdje prilažete i tražete dokumente (iznad). Aplikacije bez priloga neće biti razmatrane.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 31.08.2017. godine. Rok za prijavu nije dat od strane Univerziteta u Paviji, već će se koristiti opcija “first come – first served” (do popunjavanja mjesta).


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na period od 7 dana (5 radnih + 2 dana puotvanja),
 • mora se odraditi minimalno 8 sati predavanja u jednoj sedmici,
 • mobilnost se treba obaviti do 31. jula 2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • kontakt osoba za Univerzitet u Pavii je Eleva Fontana (erasmusoverseas@unipv.it)

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...