Erasmus+ Univerzitet u Lundu, konkurs, 17/18

lund_uni-logo_s

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu u Lundu (Švedska) u akademskoj 2017/2018. godini svojstvu predavača.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lundu dostupne su studijske oblasti: sociology, cultural studies.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 160,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana) kao dokaz da ste zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching– potpisano od kandidata i dekana
 3. CV (Europass form)
 4. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 05.09.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 20.09.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se odnosi samo na akademsko osoblje i to opcija teaching,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...