Erasmus+ Univerzitet u Leonu, konkurs, 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za zimski semestar akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Leonu (Španija).


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa, te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Leonu dostupne su studijske oblasti date na linku: http://www.studyinleon.es/.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • akademsko/administrativno osoblje: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.baMolimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) i obuku (training) – potpisano od kandidata i dekana
 3. Pozivno pismo – može biti i u formi emaila u kojem je izražena spremnost da vas ugoste u okviru ove stipendije
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 29.06.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.07.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • za studente stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • za staff stipendija se odnosi za period 5 dana + 2 dana putovanja
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2017/2018,
 • dostupne su 3 stipendije po 10 mjeseci ili 6 stipendija po 5 mjeseci za bachelor i master studente,
 • dostupne su 1 stipendija za teaching i 1 za training,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika se dostavlja po obavještenju o dobijanju stipendije
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...