Erasmus+ Univerzitet u Glasgowu, konkurs 2017/2018

media_434161_en

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs akademski boravak na Univerzitetu u Glasgowu (Velika Britanija) u akademskoj 2017/2018. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Glasgowu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog i trećeg ciklusa (bachelor i doktoranti), kao i akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. 

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti odmah nakon online prijave ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika
 5. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanja (teaching) ili obuku (training)
 3. Pozivno pismo (može i email u kojem se slažu sa vašim dolaskom)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 21.03.2017. godine, a rok za prijavu je do 13.04.2017. godine do 15 sati.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

 • dostupne su 2 stipendije za bachelor studente, 1 stipendija za PhD studente, te 2 stipendije za akademsko osoblje (teaching) i 2 stipendije za akademsko/administrativno osoblje (training)
 • trajanje: BA: 10 mjeseci i 5 dana, PhD: 4 mjeseca i 2 dana, staff training: 5+2 dana, staff teaching: 10+2 dana.
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...