Erasmus+ Univerzitet Delle Marche u Ankoni, konkurs, 2016/2017

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu Delle Marche u Ankoni (Italija) u trajanju do 7 dana u akademskoj 2016/2017. godini u svojstvu predavača/obuke.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Delle Marche u Ankoni dostupne su sve studijske oblasti: agriculture, forestry, fisheries, veterinary, natural science, business and administration, information and communication technologies, engineering, manufacturing, construction.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak (ukoliko je potrebno) i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) ili obuku (training)
 3. Pozivno pismo (može i email sa jasno prikazanim interesom da vas prime – kontaktirati gđu Silviju Mangialardo, šeficu ureda za međunarodnu saradnju kako bi vas spojila sa kontakt osobama za vašu mobilnost u željenom studfijskom polju (email: s.mangialardo@staff.univpm.it)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 24.04.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 12.05.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se mora realizovati u akademskoj 2016/2017. godini (do kraja jula 2017. godine)
 • s obzirom da se radi o veoma kratkom roku potrebno je kontaktirati gđu. Silviju Mangialardo, šeficu ureda za međunarodnu saradnju kako bi vas spojila sa kontakt osobama za vašu mobilnost u željenom studfijskom polju (email: s.mangialardo@staff.univpm.it),
 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju do 7 dana,
 • dostupne su dvije teaching i dvije training stipendije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...