Erasmus+ Sveučilište u Zagrebu, konkurs, 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatska) u akademskoj 2017/2018. godini svojstvu predavača.


STUDIJSKE OBLASTI:

Prema datim studijskim poljima, fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu na koje se možete prijaviti su: Agronomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Filozofski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Akademija dramske umjetnosti, Muzička akademija.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 100,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko su potrebni)

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u svojstvu predavača.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana) kao dokaz da ste zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching– potpisano od kandidata i dekana
 3. Pozivno pismo – pismo namjere ili dokaz o uspostavljenom konktaktu (može i email prepiska)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

konkurs je objavljen 11.09.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je PRODUŽEN DO do 8.12.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja),
 • mobilnost je moguća nakon 08.01.2018. godine,
 • mobilnost se odnosi samo za akademsko osoblje,
 • potrebno je organizovati minimum 8 sati predavanja,
 • na raspolaganju su 3 stipendije,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...