Erasmus+ Radbound univerzitet – ljetna škola (PhD)

combinatielogo_universiteit_a_zwart_2000px

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za ljetnu školu na Radbound Univerzitetu (Nizozemska) koja se održava u mjesecu avgustu 2017. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Radbound Univerzitetu dostupne su sljedeće studijske oblasti u okviru ljetne škole:                 http://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/all-courses/.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti trećeg ciklusa (doktoranti).

IZNOS STIPENDIJE:

  • PhD: dnevna stipendija u iznosu od 160,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

  1. Nominacijsko pismo
  2. Ugovor o mobilnosti
  3. CV (Europass form)

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 31.03.2017. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...