Erasmus+ Politehnički instituti u Portugalu, konkurs 2017/2018

img

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na grupaciji politehničkih instituta u Portugalu. Grupaciju čine sljedeći instituti:
1 Politehnički institut Castelo Branco
2 Politehnički institut Coimbra
3 Politehnički institut Guarda
4 Politehnički institut Leiria
5 Politehnički institut Portalegre
6 Politehnički institut Viseu

Još dva instituta čine ovu grupaciju, ali nisu u mogućnosti primati naše studente i osoblje:
7 Politehnički institut Santarem
8 Politehnički institut Tomar

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa ovom grupacijom politehničkih instituta u Portugalu, dostupne su različite studijske oblasti koje su date na web stranicama instituta (iznad).

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu. Napomena: akademsko osoblje se može prijaviti samo za Politehnički institut Viseu. Studenti se mogu prijaviti na sve ponuđene institute osim Santarem i Tomar.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (samo studenti)
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko osoblje (samo za politehnički institut u Viseu):

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching)
 3. Pozivno pismo (samo osoblje)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 14.02.2017. godine, a rok za prijavu je do 14.05.2017. godine do 15 sati – produženo do 16.05.2017.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

 • prijavljujete se za zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima:
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju (studenti) i ugovor o mobilnosti (staff), moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • akademsko osoblje se može prijaviti samo za Politehnički insitut u Viseu
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

1 Politehnički institut Castelo Branco
2 Politehnički institut Coimbra
3 Politehnički institut Guarda
4 Politehnički institut Leiria
5 Politehnički institut Portalegre
6 Politehnički institut Viseu

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...