Erasmus+ Politehnički institut Vianna do Castelo, konkurs, 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost za zimski semestar akademske 2017/2018. godine na Politehničkom Institutu u Vianna do Castelo (Portugal).


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom Institutu Vianna do Castelo dostupne su sljedeće studijske oblasti: business and administration, education, agriculture, ICTs Information and Communication technologies.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching– potpisano od kandidata i dekana
 3. Skenirana stranica pasoša
 4. Slika (formata za pasoš)

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 05.09.2017. godine, a rok za prijavu je do 25.09.2017. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na boravak u trajanju od 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • ugovor o mobilnosti mora imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...