Erasmus+ Politehnički institut u Leiriji, konkurs 2017/2018

logo_ipl_header

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na Politehničkom Institutu u Leiriji (Portugalu).


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom Institutu u Leiria-i dostupne su one studijske oblasti koje su date na: http://www.ipleiria.pt/cursos/courses/.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master).


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Napomena: postoji poseban prijavni formular koji morate online popuniti na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIXYZ6ukWoQAHW_Qj3NSoFRlFipBauC40xdH8e6AXgNX87w/viewform, isprintati aplikacijski dokument, potpisati i dostaviti našoj službi sa ostalom traženom dokumentacijom.


ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je do 29.06.2017. godine do 15 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente,
 • prijavljujete se za zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • dostupna je jedna stipendija
 • prije prijavljivanja kontaktirajte kontakt osobe kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima:
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...