Erasmus Mundus

eu_flag_erasmusmu

Erasmus Mundus je program saradnje i mobilnosti na polju visokog obrazovanja kojem je cilj poboljšati kvalitetu visokog obrazovanja u Evropi i promovisati dijalog i razumijevanje između ljudi i kultura kroz saradnju s trećim zemljama. Isto tako, program doprinosi i razvoju ljudskih resursa i kapaciteta za međunarodnu saradnju institucija za visoko obrazovanje kroz povećanu mobilnost između Evropske unije i navedenih zemalja. Erasmus Mundus omogućuje da studenti, nastavnici i saradnici sa područja zemalja Zapadnog Balkana provedu određeni period mobilnosti na partnerskim EU univerzitetima, kao i studenti, nastavnici i saradnici da dođu kroz akademsku mobilnost na partnerske univerzitete na području Zapadnog Balkana. Napomena: akademska mobilnost između EU zemalja članica, ili između zemalja Zapadnog Balkana nije moguća!

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u Erasmus Mundus programu od 2008. godine, i dosad je učestvovalo u svih 19 projekata koliko ih je bilo otvoreno za zemlje Zapadnog Balkana.