Erasmus+ Middlesex univerzitet, konkurs, 2017/2018

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za doktorante Univerziteta u Sarajevu za 5-mjesečni istraživački boravak na Middlesex Univerzitetu (Velika Britanija) u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Middlesex Univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.mdx.ac.uk/courses.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti trećeg ciklusa (doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:
• mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
• putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


DOKUMENTACIJA:

  1. Nominacijsko pismo (potpisani od strane prodekana)   
  2. Ugovor o učenju (potpisan od strane kandidata i prodekana)  
  3. Popunjena aplikacija za doktorsko istraživanje  
  4. Popunjena aplikacija Middlesex univerziteta  
  5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika (pogledati napomene ispod)

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je objavljen 09.05.2017. godine, a rok za prijavu je do 01.06.2017. godine do 15 sati.


PRIJAVA:
Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba do zadatog roka.


NAPOMENE:
• stipendija se odnosi na istraživački (bez sticanja ECTS-a) boravak u trajanju od 5 mjeseci (zimski semestar 2017/2018. godine),
• studenti treba da nađu imena supervizora sa kojim bi željeli raditi putem ove web stranice. Molimo studente da ne kontaktiraju Middlesex univerzitet prije nego što im pošaljemo vašu prijavu, nakon čega će koordinatori sa Middlesex univerztieta kontaktirati kandidate,
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
• dokaz o poznavanju engleskog jezika dostavljate prema uputama koje je dao Middlesex univerzitet (jedan od navedenih certifikata)
određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise (kandidata i prodekana sa UNSA) i pečate prilikom predaje,
• samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
• poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.


LINKOVI:
• studijski programi na Middlesex Univerzitetu: http://www.mdx.ac.uk/courses
• smještaj na Middlesex Univerzitetu: http://www.mdx.ac.uk/life-at-middlesex/accommodation
• informacije o vizi i dozvoli za boravak u Velikoj Britaniji: http://www.mdx.ac.uk/courses/help-with-your-application/visas-and-immigration
• informacije o potrebnom znanju Engleskog jezika: http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0030/188229/Middlesex-University-English-Language-2017-.pdf?bustCache=29157003/


POSTUPAK ODABIRA:
Tehnički prihvatljive prijave će biti poslane partnerskom univerzitetu kao nominacije. Taj univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidat će biti obaviješten/a od strane tog univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...