Erasmus+ METU, konkurs 2017/2018

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Middle East Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara (Turska) u akademskoj 2017/2018. godini.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:
Na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na https://catalog.metu.edu.tr/


IZNOS STIPENDIJE:
• mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
• putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

  • Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
  • Prijavni obrazac METU univerziteta
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (pogledati napomene ispod)
  • Prepis ocjena – preveden na engleski
  • Scan pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku mogućeg boravka na Univerzitetu

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

U ovom trenutnku ugovor o učenju se ne traži, već će isti biti kreiran kada se dobiju rezultati. Ugovor o učenju, pored studenta, potpisuje i prodekan za međunarodnu saradnju na fakultetu/akademiji. 


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 17.05.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.06.2017. do 15:00 sati.


NAPOMENE:
• stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
• stipendija je dostupna samo bachelor i master studentima,
• stipendija se odnosi isključivo na studijski boravak (studenti ne mogu prijaviti istraživanje za finalnu tezu ili bilo kakvo drugo istraživanje),
• dostupne su ukupno dvije (2) stipendije,
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani i skenirani,
dokaz o poznavanju stranog jezika mora imati minimalan nivo B1, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda na obrascu u prilogu potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe za međunarodnu saradnju na fakultetu/akademije,
• dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila,
• samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
• poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.


LINKOVI:
• studijski programi na METU: https://catalog.metu.edu.tr/
• smještaj na METU: http://www.metu.edu.tr/accommodation
• informacije o vizi: http://ico.metu.edu.tr/visa-residence-permit
• informacije o osiguranju: http://ico.metu.edu.tr/health-safety


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...