Erasmus+ Capacity Building STINT – Trening na KU Leuvenu

U okviru Erasmus+ Capacity Building projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoobrazovnim institucijama u BiH – STINT“, održana je prva radionica za obuku učesnika, predstavnika bh. partnerskih univerziteta i visokoobrazovnih državnih institucija o vidovima, načinu organizacije i praćenju internacionalizacije. Trening je održan na Tehnološkom kampusu Gent, Univerziteta u Leuvenu. Tokom dvodnevne radionice, Univerzitet u Leuvenu predstavilo je kako se internacionalizacija realizira kroz područja međunarodne saradnje i mobilnosti, osiguranja kvalitete, Arenberg doktorske škole i istraživanja, kao i studentskih asocijacija. Predstavljen je i način organizacije i priznavanja kvalifikacija na području Flandrije i Univerziteta u Leuvenu, kao i iskustva studenata koji su sudjelovali u razmjenama.

Univerzitet u Sarajevu na sastanku su predstavljali Mirnes Ibrić (Služba za pravne poslove), Adnan Rahimić (Služba za međunarodnu saradnju) te student – predstavnik Dejan Zonjić (student Ekonomskog fakulteta)

Više informacija o samom projektu možete pronaći na: http://stint-project.net/.

You may also like...