Konkurs 2017

Poštovani,

ovdje možete preuzeti instrukcije za prijavljivanje na otvoreni Erasmus+ poziv za dostupne ključne akcije, te upute prilikom dostavljanja potrebne dokumentacije Rektoratu na potpis.

new-picture-8

Pored Erasmus+, date su upute i za prijavljivanje na programe IPA i HORIZONT.

U instrukcijama su uključene i liste međuinstitucijskih sporazuma u okviru Erasmus+, Mevlane i bilateralne saradnje koji vam mogu poslužiti kao opcija za odabir partnera.

Ovdje možete preuzeti zahtjev (word dokument) koji predstavlja ulazni dokument za rektora za pripremanje dokumentacije za poziv u okviru Erasmus+ ili drugih programa.