Erasmus+ Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Iaşiju, Rumunija – staff

ioan logo

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju (Rumunija) u akademskoj 2016/2017. godini svojstvu predavača.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.uaic.ro/en/studies/academic-programmes-taught-english-french/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije / online aplikacija je do 17.06.2016. godine.

PRIJAVA:

Prijava, kao i proces prijave,  je objašnjen na sljedećem linku: https://erasmusplus.uaic.ro/application-form.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na 5-dnevnu mobilnost (+ 2 dana putovanja),
 • prijavljujete se samo za mobilnost u jesenjem (zimskom) semestru akademske 2016/2017. godine,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Alexandru Ioan Cuza Univerziteta u Iaşiju,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Podobne prijave će biti potvrđene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u jesenjem (zimskom) semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...