Bilateralna saradnja

Sa preko 100 sporazuma o saradnji sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Bilateralna saradnja podrazumjeva sklopljen sporazum između Univerziteta u Sarajevu i partnerskog univerziteta u svijetu, a omogućava mobilnost studenata, nastavnika ili saradnika. Za razliku od programa mobilnosti kao što je Erasmus+, ovdje finansijska podrška nije uključena, te mobilnost između dva univerziteta finansira sam učesnik.

Lista univerziteta širom svijeta sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima saradnju je data ovdje.